Fondsstøttet projekt om ADHD og samsyns­problemer er med på Forskningens Døgn torsdag d. 28. april, kl. 15.30

Kjersti K. Lindblad, lektor på KEAs optometristuddannelse, præsenterer sit projekt om ADHD, medicinering og samsynsproblemer i forbindelse med den landsdækkende vidensfestival, Forskningens Døgn, der lige som de foregående år finder sted i uge 17.

Projektet har det seneste år modtaget støtte fra Synoptik-Fonden til en undersøgelse af den eventuelle sammenhæng mellem samsynsproblemer og ADHD-medikamenter, når nu personer med ADHD-diagnose har tre gange større risiko for at have samsynsproblemer.

Bag initiativet til Forskningens Døgn står Uddannelses- og Forskningsministeriet med Styrelsen for Forskning og Innovation som den udførende kraft.

Få mere at vide om projektet og arrangementet »