Fondens årsseminar 2021

Der var plads til både nationale og internationale oplæg på Årsseminaret.

Årsseminaret bød på interessant fremsyn fra optometrister, øjenlæger og en elektroteknolog. Algoritmer og kunstig intelligens var i fokus, da synets digitalisering og fremtidens løsninger – såsom linser med mikrochips i – blev diskuteret til en paneldebat om innovative løsninger.

For tiden ændrer teknologiske fremskridt både forskning og praksis på så godt som alle fagområder. Udviklingen går hurtigt. Oplæggene til Synoptik-Fondens Årsseminar nåede vidt omkring i en statusopgørelse over, hvad der er muliggjort inden for digital opsporing og behandling af øjensygdomme – og i hvilken retning fremtiden udvikler sig. Der blev udvekslet erfaringer og holdninger på området med gennemgående nøgleord som Big Data, kunstig intelligens og GDPR.

Sideløbende med Synoptik-Fondens Årsseminar blev der afholdt Dansk Optometri og Kontaktlinse Konference, hvor døren stod åben for seminarets deltagere. Et initiativ, der blev bifaldt af seminarets talere undervejs som en god mulighed for at samle specialister på tværs af fagligheder.

Fremskridt ved digitalisering

Hele vejen fra University of Illinois College of Medicine ankom Professor Dimitri Azar og fortalte om sit samarbejde med Google. Han berettede om fremtidens papirtynde mikrochips på under en millimeter, der designes til at foretage nøje glukosemålinger i øjet. Mikroelektronikken tiltænkes sådan, at den for fremtiden kan enten indopereres eller lægges direkte på øjet som en linse.

Derfra kan mikrochippen konstatere sygdomme ud fra målingerne, der styres af selvjusterende algoritmer. Det er tilmed sådan, at forskerne arbejder på at muliggøre medicinering gennem disse linser; eksempelvis ved udløsning af øjendryp. Med kunstig intelligens er fordelen, at teknologien er i stand til at foretage beregninger langt hurtigere, end mennesker kan processere samme information. Derfor er det vigtigste for eftertiden ifølge Professor Azar, at vi lærer at betragte computerens indlæringsproces, så den kan forbedres. Derfra kan vi lære bedre at fortolke den data, som forskningen afstedkommer.

Igangværende projekter der gør en forskel til gavn for de mange