”Der er nogle børn der er ladt i stikken”

4% af danske drenge og 8% af alle danske piger mellem 11-15 år klager over deres syn. Et alarmerende tal, mener flere eksperter, for synssansen er afgørende for at kunne tilegne sig viden. Et bredt udsnit af de fagfolk, der til dagligt omgiver barnet, har forsøgt at indkredse problemet.

Konference

Der er ikke nok fokus på uopdagede synsproblemer hos børn i Danmark. Det var det indtryk som et bredt udsnit af de fagpersoner, som til daglig omgiver vores barn i relation til syn og læsning, stod tilbage med efter Synoptik-Fondens konference om børn og unges syn d. 20 November.

Her diskuterede øjenlæger, folkesundhedsforskere, optometrister, folkeskolelærere, embedsmænd og læsekonsulenter risikoen for, at børn i dag går i skole uden at øjnene fungerer som de skal.

Mod en tværfaglig indsats

Og den risiko er i aller højeste grad til stede. Men at nogle børn i dag går i skole uden, at et af deres mest basale værktøjer er i orden, er ikke bare ”samfundets skyld”. Det brede felt af fagpersoner, der omgiver barnet, skal blive bedre til at samarbejde:

IMG_5320”Det her skal være et tværfagligt felt. Jeg kommer som optometrist med en viden om synet og samsynsfunktionen – men når vi kommer til læsning er det jo ikke noget, jeg er specialist i. Og her er muligheden for at bygge bro med andre faggrupper helt central for at vi kan komme videre”, forklarede Ivan Nisted lektor ved optikerhøjskolen i Randers og en af oplægsholderne.

Vidensopsamling men ikke vidensdeling

Et af problemerne er, at de relevante faggrupper i mange år har arbejdet for isoleret i forhold til hinanden og ikke i tilstrækkelig grad delt viden, erfaring og data. Men, at de tværfaglige alliancer nu er et ”ja tak” nærmere, var der stor taknemmelighed over blandt de deltagere, som til daglig skal forsøge at hjælpe børn, der har problemer med læsningen

”Ikke kun bogstaver på hvidt papir”

Det kan nemlig være svært at forstå, hvor afgørende synet er, for den der har et velfungerende syn. Men synet er grundlæggende for at kunne deltage i samfundet, for at kunne opleve det samme som andre – og for at føle, at man er med.

”Synssansen er utroligt vigtig, og det er rigtigt, at vi fokuserer på synet. Men det her handler ikke kun om at kunne se bogstaver på et hvidt papir. Synet er en bredt anvendt sans, som vi  er meget afhængig af i størstedelen af vores liv og som meget moderne teknologi kræver, at vi kan bruge optimalt”, fortæller Claus Malta Nielsen,  der deltog som formand for de danske kommunallæger. ”Det har jeg forsøgt at gøre opmærksom på i dag”, slutter han.

Synoptik-Fonden vil nu samle på ideer og forslag fra konferencen og overveje, hvordan der kan arbejdes videre med de mange input fra dagen.

Debat under konferencen

Debat under konferencen

Download præsentationer fra konferencen