’To ud af tre af de 5-7-årige børn, der har brug for briller eller anden behandling af synet, bliver ikke opdaget rettidigt’

Lisbeth Sandfeld, forsker og overlæge på Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

9 % af alle børn har synsproblemer, og ikke alle bliver opdaget rettidigt. Det var den erkendelse, der fik Synoptik-Fonden til – sammen med forskeren – at tage initiativ til en informationskampagne om ’Barnets Syn’. Formålet har været at udbrede viden om de synlige tegn på mulige synsproblemer hos børn omk. skolestart – og som alle voksne, der har med børn at gøre, bør være opmærksomme på. Barnet selv ser som det ser og ved ikke, at det dårlige syn faktisk kan være en hæmsko for dem i legen og skolearbejdet.

Kampagnen blev lanceret d. 27. januar 2020 og var målrettet pædagoger, indskolingslærere og sundhedsplejersker. Den har taget udgangspunkt i de videnskabelige resultater og konklusioner fra Lisbeth Sandfelds forskning og er udviklet i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning.

For at styrke kendskabet til børns syn har fonden netop produceret 3 film i samarbejde med SundhedsTV.

I en lettilgængelig form sætter de fokus på de 9 indikationer på synsproblemer. Her beskriver og forklarer forskeren sammen med en erfaren sundhedsplejerske om barnets syn, om synsundersøgelsen, om hvorfor det kan være svært at opdage børn med dårligt syn – og dermed også hvorfor det er vigtigt, at de voksne omk. barnet kender og genkender tegnene på mulige synsproblemer hos børn ved skolestart. Desuden også hvordan man som voksen bør handle på sin mistanke om dårligt syn. Erfaringerne fra de to mødre, der inddrages i filmene, understøtter ganske godt eksperternes udsagn om vigtigheden af at være obs. på barnets syn.

Udover fondens hjemmeside kan filmene ses på SundhedsTV, på youtube.dk og andre sociale medier – og inden længe også på en lang række faglige organisationer og foreningers hjemmesider.

Informationsmateriale på synoptik-fonden.dk

Forud for filmene er plakater og informationsmaterialer blevet sendt ud til 2.000 skoler og 2.500 børneinstitutioner over hele landet for at skabe opmærksom på, hvilke indikationer de voksne bør holde øje med, når de ser børnene læse og lege i dagligdagen.

Udover den direkte kommunikation med lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, har kampagne været omtalt i Danmarks Radio, i nationale og lokale medier og i en række organisationers fagtidsskrifter. Desuden ligger der i dag også artikler på Sundhed.dk og Netdoktor.dk. om emnet.

Læs mere om baggrunden for kampagnen her på hjemmesiden – og få adgang til kampagnens forskellige materialer.