Bevillinger 2023

Uddannelse

Bevillingsmodtager

Beløb (DDK)

Tilskud til studiereje i Polen for 4. semester
Optometristernes Studieforening 40.000
World Glaucoma Congress 2023 Anne Studsgaard 6.000
World Glaucoma Congress 2023 Lena Boulakh 11.000
ARVO 2023 Niklas Cyril Hansen 15.000
ARVO 2023 Abdullah Amini 15.000
ARVO 2023 Mogens Holst Nissen 15.000
ARVO 2023 Thomas Lee Torp 15.000
International Council of Nurses 2023  Lone Hauritz 15.000
ARVO 2023 Frederik Nørregaard Pedersen 15.000
ARVO 2023 Christina Eckmann-Hansen 15.000
ARVO 2023 Pernille May Hansen 15.000
ARVO 2023 Tobias Primdahl Holst Nissen 15.000
ARVO 2023 Tine Gadegaard Hindsø 15.000
ARVO og udenlandsophold Benjamin Thinggaard 39.000

 

 

Forskning

Bevillingsmodtager

Beløb (DDK)

A randomised clinical trial on cross linking protocols Ingemar Gustafsson 40.000
Kæmpecellearteritis -Undersøgelse af det optimale udredningsforløb. Michael Stormly Hansen 40.000
Prediction of proliferative diabetic retinopathy (PRECISE) Simon Joel Lowater 45.000
Udvikling, validering og test af et simuleret træningsprogram Anna Stage Vergmann 50.000
Fibronectin som markør for sygdomsaktivitet ved retinal veneokklusion Lasse Jørgensen Cehofski 75.000
Betydningen af venøs afløbshindring for vaskulære nethindesygdomme Abdullah Amini 100.000
Effekt af samsynstræning til borgere med hjernerystelse Marianne Maagaard 100.000
Etablering af national uveitisdatabase, DanUveitis Sine Munch Trangbæk Sjölander 100.000
Udarbejdelse af evidensbaseret retningslinje for håndtering af myopi blandt børn og unge i Danmark Dansk Oftalmologisk Selskab/Line Kessel 100.000
Kan langvarig inflammation i kroppen inducere varig skade i retina? Maria Abildgaard Steffensen 100.000
Forbedret udnyttelse af retina oxymetri Jacob Drachmann 150.000
PhD om BAK-konserverede øjendråbers effekt på øjets overflade  Anne Hedengran Nagstrup 150.000
Retinal transplantation i grise – en ny behandling til makulahuller Madeline Evers Olufsen 150.000
Sortilins rolle i retinal neurodegeneration Thomas Stax Jakobsen 150.000
Stamcellebaseret behandling af nedsat tåreproduktion  Michael Møller-Hansen 150.000
Udvikling af målrettet behandling til patienter med AMD Alexander Kai Thomsen 150.000
Graves‘ opthtalmopathy: Epidemiology, visual impairment and results of Lena Boulakh 200.000
Lymfom i øjenregionen – kliniske og genetiske karakteristika Stine Dahl Vest 200.000

 

Andre projekter

Bevillingsmodtager

Beløb (DDK)

Hvordan kan optometristen (efter synsundersøgelse) rådgive og videregive oplysninger om synssvækkelse hos comotio-patienter ved PC-arbejde. Instituttet for Blinde og Svagsynede 188.471
Undervisningsmateriale til optikerassistent utbildning Synoptik Sweden AB 26.500
Kompetenceudvikling for salgsmedarbejdere/kundevejlede-re Synoptik Norge 441.000
Ekstraordinær rekrutteringsindsats Erhvervsakademi Dania og Københavns Erhvervsakademi 120.000
Informations podcast om glaukom til nye patienter og pårørende Hjertelyd i samarbejde med Dansk Glaukom Forening 286.571
Brilleland Norge Uddeling af gratis sikkerhedsbriller i forbindelse med nytår 2023/2024 627.312
Synoptik Danmark Uddeling af gratis sikkerhedsbriller i forbindelse med nytår 2023/2024 695.312
Synoptik Sverige Stipendium til kompetenceudvikling 119.000
Center for Almen Medicin Kvalificering af synsscreening af 4-6 årige i almen praksis 140.449
CVK-synsrådgivningen, Region Syd Sikker kørsel med nedsat syn 192.647
Øjenforeningen Danmark tester synet – kampagne 450.000