Ansøgninger

Ansøgninger

Øjet, synet og det at se karakteriserer Synoptik-Fondens kerneområde. Det omfatter optik, optometri og oftalmologi men involverer også bredere fagfelter inden for bl.a. læsning, psykologi, hjerneforskning og det sundhedsfaglige område.

Som det fremgår af fondens bevillingspolitik ønsker vi at stimulere ny viden, der kan deles og anvendes i praksis – og dermed skabe positive forandringer for mennesker med synsproblemer.

For at tilgodese bredden i det syns- og øjenfaglige felt har bestyrelsen i sin bevillingsstrategi defineret 3 fokusområder:

1. Innovationsprojekter

Iværksættes primært af fondens bestyrelse på baggrund af egen research – evt. med inddragelse af eksterne fagpersoner.

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

2. Forskning & Efteruddannelse

Eksterne forskningsansøgninger, især inden for oftalmologiske område behandles af fondens Bedømmelsesudvalg 2 gange om året. Herunder også alle individuelle ansøgninger om støtte til rejseomkostninger i forbindelse med aktiv deltagelse ved konferencer/kongresser. 

Tidsfrister for ansøgning er 1. marts og 1. september.

3. Udvikling af optik-branchen

Ansøgninger i dette felt har primært til formål at fremme udviklingsstudier, analyser og forskningsprojekter inden for bl.a. kunde/optiker-relationen. Udgangspunktet er Synoptik-kæden, men kan også komme optikerbranchen og undervisningen på optometriuddannelsen til gavn.

Ansøgere med relevante og velunderbyggede projektidéer er meget velkommen til at sende en ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Angiv på ansøgningsskemaet, hvilket af de 3 fokusområder din ansøgning hører ind under.

Læs mere om igangværende og tidligere projekter