Bedømmelsesudvalg

Pr. 1. 5. 2021 består fondens Bedømmelsesudvalg af følgende personer:

  • Professor, dr. med. og øjenlæge og medlem af Synoptik-Fondens bestyrelse, Steffen Heegaard, Øjenafdelingen Rigshospitalet-Glostrup og Patologiafdelingen, Københavns Universitet
  • Klinisk professor, overlæge, dr.med. Jesper Hjortdal, Ph.D, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen, Institut for Immunologi og Mikrobiologi v/ Panum Instituttet, Københavns Universitet
  • Optometrist, MPH Ivan Nisted, lektor på Optikerhøjskolen EA Dania og Videncenter for Optometri og Synsvidenskab, Aarhus Universitet