”Der er nogle børn der er ladt i stikken”

4% af danske drenge og 8% af alle danske piger mellem 11-15 år klager over deres syn. Et alarmerende tal, mener flere eksperter, for synssansen er afgørende for at kunne tilegne sig viden. Et bredt udsnit af de fagfolk, der til dagligt omgiver barnet, har forsøgt at indkredse problemet.

Læs mere »