Ny stor konference om Børn og Unges Syn mandag d. 26. februar

Dansende bogstaver, en sløret tavle og trætte øjne. Et godt syn er en afgørende forudsætning for indlæring. Men er vi gode nok til at opdage børn og unges synsproblemer, når vi screener? Bruger vi ressourcerne klogt – eller kan vi sikre endnu flere børn et godt syn for de samme penge? Det spørgsmål vil blive diskuteret, når […]

Læs mere »

Ny oftalmologisk ekspert i Synoptik-Fondens bestyrelse

I september indtrådte professor, dr.med. og overlæge Steffen Heegaard som ny oftalmologisk ekspert i Synoptik-Fondens bestyrelse   Det er vist almindelig kendt, at vi har at gøre med en mand, der overkommer utrolig meget. Professor, dr.med. ved Øjenafdelingen på Rigshospitalet og Øjenpatologisk Sektion, Patologiafdelingen begge under Københavns Universitet – og dertil overlæge og forskningsleder ved […]

Læs mere »

Tre simple spørgsmål kan gøre dig bedre til at opdage børn med synsproblemer

Det er op ad bakke at skulle starte i skole med uopdagede synsvanskeligheder. Bogstaverne danser, hovedet gør ondt, og alle de andre børn lægger sig i overhalingsbanen, mens man selv kæmper for bare at kunne følge med bagtroppen. Det er samtidig svært for forældre og pædagoger i børnehaven at finde ud af, om et barn […]

Læs mere »

Invitation: Synoptik-Fondens Årsseminar 2017

Synoptik-Fondens Årsseminar 2017 søndag d. 5. november
… om farvesyn og farvesans

Tilmeldingsfrist: 20. oktober

Læs mere om dagens farverige program og tilmelding

Læs mere »

Noget af en aha-oplevelse

Medmindre et barn er meget nærsynet, bliver synsproblemer såsom dårligt samsyn sjældent opdaget. Og synet ligger langt nede på listen over årsager, som fagfolk tester for, når et barn f.eks. har hovedpine, læse- eller koncentrationsproblemer. De fleste forældre ved heller ikke, at det kan være et problem, der kan kureres. Kalle Riisberg gik i 2. […]

Læs mere »

Invitation til ph.d.-forsvar d. 2. juni kl. 14 på Rigshospitalet-Glostrup

Læge Ane Sophie Olsen forsvarer sin ph.d. afhandling,
”Detecting Visual Field Defects With Damato Multifixation Campimetry Online”.

I denne afhandling har vi undersøgt et frit tilgængeligt online software program til at detektere synsfeltsdefekter. Programmet hedder Damato Multifixation Campimetry Online (DMCO). Det overordnede formål med afhandlingen er at introducere en ny screeningsmetode, som kan benyttes af optikere i Danmark. Forsvaret foregår på engelsk.

Læs mere »

Udfører du synstræning?

Her i det nye år vil Københavns Universitet og Synoptik-Fonden forsøge at kortlægge synstræningsvirksomhed i Danmark. Det vil ske gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der henvender sig til en lang række faggrupper. ”Undersøgelsens formål er at få skabt et overblik over hvilke synsmæssige problemer, der tilbydes træning for og hvilke metoder, der anvendes samt hvilke faggrupper, […]

Læs mere »

Banebrydende opdagelser om børn og unges syn

Projekt Børn og Unges Syn peger allerede nu på overraskende nybrud i vores viden om, hvordan børn og unge ser. Det kastede den årlige optikerkonference lys over, da de foreløbige tendenser fra forskningsprojekterne i Roskilde og Randers blev præsenteret. Der var stor interesse blandt publikum, da sløret blev løftet for de nyeste opdagelser i Synoptik-Fondens […]

Læs mere »

Invitation: Synoptik-Fondens Årsseminar 2016

Velkommen til Synoptik-Fondens Årsseminar søndag d. 6. november 2016

Tema: Øjenbetjeningen i Grønland

Tilmeldingsfrist: 21. oktober

Se om dagens program og tilmelding

Læs mere »

Status på Projekt Børn og Unges Syn

Fra Randers via Roskilde til Allerød er op mod 3000 børn de seneste år blevet undersøgt af forskere, som deltager i forskningsprojektet Børn og Unges Syn.

Læs mere »