Projekt Børn & Unges Syn

Tre børn laver synstest

Der er i dag en del data og stor bevågenhed om børn og unges overvægt, motion, deres tænder, ryge- og alkoholvaner, men ganske lidt om deres syn og de mulige konsekvenser, det kan have for læring og uddannelse.

Synoptik-Fondens mål med projektet er at få belyst og vurderet de barrierer og muligheder, der ligger i at sikre børn og unge med synsproblemer relevant og rettidig behandling. Vi har en begrundet mistanke om, at der sidder en lille håndfuld elever i hver klasse med synsproblemer. Ingen har opdaget disse elever og derfor er de heller ikke i behandling. Det kan hindre dem i at få det maksimale ud af egne evner og undervisningen og dermed begrænse deres uddannelsesmuligheder på sigt. Det modarbejder samfundets behov for netop velkvalificeret arbejdskraft.

Og fondens projekt har netop til formål at be- eller afkræfte mistanken, bl.a. ved at involvere øjenfaglig ekspertise, forskere, repræsentanter for sundheds- og undervisningsmyndigheder, skolesystemet og forældreorganisationer.

Dokumenter

Aktuelt om Projekt Børn og Unges Syn

Noget af en aha-oplevelse

Medmindre et barn er meget nærsynet, bliver synsproblemer såsom dårligt samsyn sjældent opdaget. Og synet ligger langt nede på listen over årsager, som fagfolk tester for, når et barn f.eks. har hovedpine, læse- eller koncentrationsproblemer. De fleste forældre ved heller ikke, at det kan være et problem, der kan kureres. Kalle Riisberg gik i 2. […]

Læs mere »

Status på Projekt Børn og Unges Syn

Fra Randers via Roskilde til Allerød er op mod 3000 børn de seneste år blevet undersøgt af forskere, som deltager i forskningsprojektet Børn og Unges Syn.

Læs mere »

Hvordan kan vi blive bedre til at se, om et barn har synsproblemer?

Børn fortæller ikke når de har synsproblemer og derfor skal man blandt andet være opmærksom på deres adfærd, hvis man skal kunne opdage de børn, der har synsproblemer. I Roskilde undersøger Projekt Børn og Unges syn, hvordan man bedst kan synsscreene børn inden de sidder på skolebænken, hvor et godt syn er afgørende for indlæringen.

Læs mere »
Læs alle nyheder om Projekt Børn og Unges Syn »