Projekt Børn & Unges Syn

Tre børn laver synstest

Der er i dag en del data og stor bevågenhed om børn og unges overvægt, motion, deres tænder, ryge- og alkoholvaner, men ganske lidt om deres syn og de mulige konsekvenser, det kan have for læring og uddannelse.

Synoptik-Fondens mål med projektet er at få belyst og vurderet de barrierer og muligheder, der ligger i at sikre børn og unge med synsproblemer relevant og rettidig behandling. Vi har en begrundet mistanke om, at der sidder en lille håndfuld elever i hver klasse med synsproblemer. Ingen har opdaget disse elever og derfor er de heller ikke i behandling. Det kan hindre dem i at få det maksimale ud af egne evner og undervisningen og dermed begrænse deres uddannelsesmuligheder på sigt. Det modarbejder samfundets behov for netop velkvalificeret arbejdskraft.

Og fondens projekt har netop til formål at be- eller afkræfte mistanken, bl.a. ved at involvere øjenfaglig ekspertise, forskere, repræsentanter for sundheds- og undervisningsmyndigheder, skolesystemet og forældreorganisationer.

Dokumenter

Aktuelt om Projekt Børn og Unges Syn

Tre simple spørgsmål kan gøre dig bedre til at opdage børn med synsproblemer

Det er op ad bakke at skulle starte i skole med uopdagede synsvanskeligheder. Bogstaverne danser, hovedet gør ondt, og alle de andre børn lægger sig i overhalingsbanen, mens man selv kæmper for bare at kunne følge med bagtroppen. Det er samtidig svært for forældre og pædagoger i børnehaven at finde ud af, om et barn […]

Læs mere »

Noget af en aha-oplevelse

Medmindre et barn er meget nærsynet, bliver synsproblemer såsom dårligt samsyn sjældent opdaget. Og synet ligger langt nede på listen over årsager, som fagfolk tester for, når et barn f.eks. har hovedpine, læse- eller koncentrationsproblemer. De fleste forældre ved heller ikke, at det kan være et problem, der kan kureres. Kalle Riisberg gik i 2. […]

Læs mere »

Status på Projekt Børn og Unges Syn

Fra Randers via Roskilde til Allerød er op mod 3000 børn de seneste år blevet undersøgt af forskere, som deltager i forskningsprojektet Børn og Unges Syn.

Læs mere »
Læs alle nyheder om Projekt Børn og Unges Syn »