Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsesformand, advokat Jørgen Kjergaard Madsen,
partner i Kromann Reumert.

Indtrådte i bestyrelsen 7.11.2007 og senest genvalgt i 2015, samt tiltrådte som formand for bestyrelsen i 13.12.2010.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Robert Delfer Invest ApS, Kromann Reumert, Milogh ApS, Axel Wirenfeldts Fond,
 Varian Medical Systems Scandinavia A/S, Petax A/S, Damgaard Company A/S, Alexandre Haynman og hustru Nina Haynman’s Fond.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.

Professor, dr. med. og dr.h.c. og øjenlæge, Jan Ulrik Prause.

Indtrådte i bestyrelsen 26.2.2002 og seneste genvalgt i 2014.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Robert Delfer Invest ApS.

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt som følge af varigheden af bestyrelseshverv. 

Cand.merc. ph.d. Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson.

Indtrådte i bestyrelsen 13.12.2010 og senest genvalgt 2014.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Villum Fonden, Københavns Madhus, Robert Delfer Invest ApS og Zeuthen og co.

Medlemmet anses som uafhængigt.

Mag.art. og adjungeret professor på CBS, Jesper Højberg Christensen.

Indtrådte i bestyrelsen 7.11.2007 og senest genvalgt i 2015, samt tiltrådte som direktør for Synoptik-Fondens datterselskab, Robert Delfer Invest ApS i 2015.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Synoptik A/S, Advice Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S, Groupcare A/S, KommunikationsForum A/S (formand), Kommunikationskompaniet A/S (formand), Nextwork A/S (formand), Mobilize Strategy Consulting A/S, Mobilize Holding ApS, Business Angels Fond London III A/S, Psykiatrifonden, Den sociale Kapitalfond, DanBan (Danish Business Angels Network).

Medlemmet anses som ikke-uafhængigt.