Bedømmelsesudvalgets medlemmer

Professor, dr. med. og dr.h.c. og øjenlæge, Jan Ulrik Prause.

Indtrådte i bestyrelsen og Bedømmelsesudvalget 26.2.2002 og seneste genvalgt i 2014.

Andre hverv: Medlem af bestyrelsen i Robert Delfer Invest ApS, SOE Board, NOK-bestyrelsen, præsident i Acta Ophthalmologica Board, samt næstformand i Værn Om Synets Forretningsudvalg og repræsentantskab.

Årligt vederlag 60.000 kr.

Klinisk professor, overlæge, dr.med. Jesper Hjortdal, Ph.D.,

Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Indtrådte i Synoptik-Fondens Bedømmelsesudvalg 1.9.2012.

Andre hverv: Uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab ved Aarhus Universitet, medlem af bestyrelsen i European Eye Bank Association, European Society of Cornea and Ocular Surface Disease Specialists, Acta Ophthalmologica.

Årligt vederlag 60.000 kr.

Optometrist, MSc.(Optom) Svend-Erik Runberg,

Senior forsknings- & udviklingskonsulent, leder v/ Videncenter for Optometri og Synsvidenskab

Indtrådte i Synoptik-Fondens Bedømmelsesudvalg 2008.

Andre hverv: Leder, Videncenter for Optometri og Synsvidenskab. Senior Forsknings- og Udviklingskonsulent, EA Dania. Repræsenterer Synoptik-Fonden i programudvalget for Dansk Optometri- og Kontaktlinse Konference.

 Årligt vederlag 60.000 kr.

Professor, dr.med. Mogens Holst Nissen,

Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Indtrådte i Synoptik-Fondens Bedømmelsesudvalg 1.6.2016.

Andre hverv: Viceinstitutleder for Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, SUND, KU og Sektionsleder for Immunologiområdet samme sted. FP-leder for forskeruddannelses-programmet: ”Immunology and Infectious Diseases”, Graduate School, SUND, KU. Medlem af Akademisk Råd, SUND, KU. Medlem af Studienævn for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, SUND, KU. Kursusleder for 1. fagintegrerede periode (celle, organ, væv), Suppleringsuddannelse for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Suppleant for PhD-udvalget, SUND, KU. Medlem af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) som repræsentant for Foreningen af Speciallæger. Udvalget er nedsat under AC.

Årligt vederlag 60.000 kr.