Sundhedsplejersker roser forsøg med nye synsundersøgelser af børn

4 minutter. Det er den tid en sundhedsplejerske i dag har til at undersøge et barn i 0. klasse. I Randers er to lektorer fra Optikerhøjskolen og kommunens sundhedsplejersker gået sammen om at undersøge, om flere synsproblemer kan opdages hurtigt og effektivt i den korte tid sundhedsplejersken har. Initiativet roses af sundhedsplejerskerne. En undersøgelse på […]

Læs mere »

Optometrikonference gør status på undersøgelser af det danske synsscreeningssystem

Dansk Optometri og Kontaktlinse Konference 2015, der løber af stablen i weekenden 7.-8. November 2015, rundes af med en update på Synoptik Fondens forskningsbaserede undersøgelser af det danske synsscreeningsystem for børn. Fra Randers til Allerød har op mod 3000 børn det seneste år været med i projekt Børn og Unges Syns forskningsprojekter. Ved hjælp af […]

Læs mere »

Invitation: Synoptik-Fondens Årsseminar 2015

Synoptik-Fondens Årsseminar bliver afholdt søndag d. 1. november 2015, kl. 9.30-15.00 i Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København S.

Læs mere »

Kan træning af synet gøre det lettere at læse?

Hjernen og øjnene skal arbejde tæt sammen, hvis vi skal kunne læse godt. Men hvordan udvikler vi evnen til at koordinere vores øjenbevægelser, så vores hjerne kan følge med og forstå det, vi læser? Et nyt forskningsprojekt skal give os mere viden om synets og hjernens evne til at arbejde sammen.

Læs mere »

Nu undersøges 2800 børn for uopdagede synsproblemer

To projekter under Synoptik-Fondens Projekt Børn og Unges Syn går nu i gang med at undersøge op mod 2800 børn i Jylland og på Sjælland.

Læs mere »

Fra ord til handling: Forskningsprojekter om uopdagede synsproblemer på skinner

Alle sten blev vendt, da Synoptik-Fonden sidste år samlede landets førende fagfolk til at debattere, om systemet, der skal undersøge danske børns syn, er godt nok. I denne måned er to udviklingsprojekter blevet klar til at dykke ned i problemet.

Læs mere »

Ny viden om børns synsproblemer skal skaffes hurtigst muligt

6-9% af danske børn mellem 9 og 15 år klager over deres syn. Siden vinter har en gruppe af fagfolk derfor arbejdet på at definere videnskabelige udviklingsprojekter, der skal finde ud af hvorfor. Nu er projekterne næsten klar, og Synoptik-Fonden håber på, at de kan sættes i gang hurtigst muligt.

Læs mere »

På vej mod næste generation projekter om danske børns synsproblemer

Et bredt udsnit af fagfolk ønskede på Synoptik-Fondens konference d. 20. november 2013 at få større fokus på uopdagede synsproblemer hos danske børn. Konferencen nedsatte en tværfaglig referencegruppe med opgaven at udvikle projekter, der kan skaffe mere viden og evidens på feltet. Nu er arbejdet gået i gang.

Læs mere »

”Der er nogle børn der er ladt i stikken”

4% af danske drenge og 8% af alle danske piger mellem 11-15 år klager over deres syn. Et alarmerende tal, mener flere eksperter, for synssansen er afgørende for at kunne tilegne sig viden. Et bredt udsnit af de fagfolk, der til dagligt omgiver barnet, har forsøgt at indkredse problemet.

Læs mere »

Aktuelt

Hvad sker der i omverdenen indenfor fondens øjenfaglige felt? Aktuelt bringer korte notitser med relevant stof – det kan være af sundheds- og socialpolitisk karakter eller inden for forskning, uddannelse, forbrugerundersøgelser o. lign.