Udfører du synstræning?

Her i det nye år vil Københavns Universitet og Synoptik-Fonden forsøge at kortlægge synstræningsvirksomhed i Danmark. Det vil ske gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der henvender sig til en lang række faggrupper. ”Undersøgelsens formål er at få skabt et overblik over hvilke synsmæssige problemer, der tilbydes træning for og hvilke metoder, der anvendes samt hvilke faggrupper, […]

Læs mere »

Banebrydende opdagelser om børn og unges syn

Projekt Børn og Unges Syn peger allerede nu på overraskende nybrud i vores viden om, hvordan børn og unge ser. Det kastede den årlige optikerkonference lys over, da de foreløbige tendenser fra forskningsprojekterne i Roskilde og Randers blev præsenteret. Der var stor interesse blandt publikum, da sløret blev løftet for de nyeste opdagelser i Synoptik-Fondens […]

Læs mere »

Invitation: Synoptik-Fondens Årsseminar 2016

Velkommen til Synoptik-Fondens Årsseminar søndag d. 6. november 2016

Tema: Øjenbetjeningen i Grønland

Tilmeldingsfrist: 21. oktober

Se om dagens program og tilmelding

Læs mere »

Status på Projekt Børn og Unges Syn

Fra Randers via Roskilde til Allerød er op mod 3000 børn de seneste år blevet undersøgt af forskere, som deltager i forskningsprojektet Børn og Unges Syn.

Læs mere »

En kapacitet med fingeren på forskning og uddannelse indtræder i Bedømmelses­udvalget

Pr. 1. juni 2016 er professor, dr.med. Mogens Holst Nissen indtrådt i Synoptik-Fondens Bedømmelses-udvalg. Som han selv siger, er han ikke øjenlæge, men som læge på flere øjenafdelinger gennem tiden, har han lært sig oftalmologien at kende.

Læs mere »

Hvordan kan vi blive bedre til at se, om et barn har synsproblemer?

Børn fortæller ikke når de har synsproblemer og derfor skal man blandt andet være opmærksom på deres adfærd, hvis man skal kunne opdage de børn, der har synsproblemer. I Roskilde undersøger Projekt Børn og Unges syn, hvordan man bedst kan synsscreene børn inden de sidder på skolebænken, hvor et godt syn er afgørende for indlæringen.

Læs mere »

Når forskningen møder virkeligheden …

I Randers har Optikerhøjskolens forskning i børn og unges syn og sundhedsplejerskers daglige arbejde med skolebørnene udviklet sig til et frugtbart samarbejde præget af stort engagement og faglig sparring. To nye screeningstest skal gøre det nemmere for sundhedsplejerskerne at opdage børn med langsynethed og samsynsproblemer. Læs artiklen fra “Din Avis Randers”.

Læs mere »

Fondsstøttet projekt om ADHD og samsyns­problemer er med på Forskningens Døgn torsdag d. 28. april, kl. 15.30

Kjersti K. Lindblad, lektor på KEAs optometristuddannelse, præsenterer sit projekt om ADHD, medicinering og samsynsproblemer i forbindelse med den landsdækkende vidensfestival, Forskningens Døgn, der lige som de foregående år finder sted i uge 17.

Læs mere »

Sundhedsplejersker roser forsøg med nye synsundersøgelser af børn

4 minutter. Det er den tid en sundhedsplejerske i dag har til at undersøge et barn i 0. klasse. I Randers er to lektorer fra Optikerhøjskolen og kommunens sundhedsplejersker gået sammen om at undersøge, om flere synsproblemer kan opdages hurtigt og effektivt i den korte tid sundhedsplejersken har. Initiativet roses af sundhedsplejerskerne. En undersøgelse på […]

Læs mere »

Optometrikonference gør status på undersøgelser af det danske synsscreeningssystem

Dansk Optometri og Kontaktlinse Konference 2015, der løber af stablen i weekenden 7.-8. November 2015, rundes af med en update på Synoptik Fondens forskningsbaserede undersøgelser af det danske synsscreeningsystem for børn. Fra Randers til Allerød har op mod 3000 børn det seneste år været med i projekt Børn og Unges Syns forskningsprojekter. Ved hjælp af […]

Læs mere »