Invitation: Synoptik-Fondens Årsseminar 2017

Synoptik-Fondens Årsseminar 2017 søndag d. 5. november
… om farvesyn og farvesans

Tilmeldingsfrist: 20. oktober

Læs mere om dagens farverige program og tilmelding

Læs mere »

Noget af en aha-oplevelse

Medmindre et barn er meget nærsynet, bliver synsproblemer såsom dårligt samsyn sjældent opdaget. Og synet ligger langt nede på listen over årsager, som fagfolk tester for, når et barn f.eks. har hovedpine, læse- eller koncentrationsproblemer. De fleste forældre ved heller ikke, at det kan være et problem, der kan kureres. Kalle Riisberg gik i 2. […]

Læs mere »

Invitation til ph.d.-forsvar d. 2. juni kl. 14 på Rigshospitalet-Glostrup

Læge Ane Sophie Olsen forsvarer sin ph.d. afhandling,
”Detecting Visual Field Defects With Damato Multifixation Campimetry Online”.

I denne afhandling har vi undersøgt et frit tilgængeligt online software program til at detektere synsfeltsdefekter. Programmet hedder Damato Multifixation Campimetry Online (DMCO). Det overordnede formål med afhandlingen er at introducere en ny screeningsmetode, som kan benyttes af optikere i Danmark. Forsvaret foregår på engelsk.

Læs mere »

Udfører du synstræning?

Her i det nye år vil Københavns Universitet og Synoptik-Fonden forsøge at kortlægge synstræningsvirksomhed i Danmark. Det vil ske gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der henvender sig til en lang række faggrupper. ”Undersøgelsens formål er at få skabt et overblik over hvilke synsmæssige problemer, der tilbydes træning for og hvilke metoder, der anvendes samt hvilke faggrupper, […]

Læs mere »

Banebrydende opdagelser om børn og unges syn

Projekt Børn og Unges Syn peger allerede nu på overraskende nybrud i vores viden om, hvordan børn og unge ser. Det kastede den årlige optikerkonference lys over, da de foreløbige tendenser fra forskningsprojekterne i Roskilde og Randers blev præsenteret. Der var stor interesse blandt publikum, da sløret blev løftet for de nyeste opdagelser i Synoptik-Fondens […]

Læs mere »

Invitation: Synoptik-Fondens Årsseminar 2016

Velkommen til Synoptik-Fondens Årsseminar søndag d. 6. november 2016

Tema: Øjenbetjeningen i Grønland

Tilmeldingsfrist: 21. oktober

Se om dagens program og tilmelding

Læs mere »

Status på Projekt Børn og Unges Syn

Fra Randers via Roskilde til Allerød er op mod 3000 børn de seneste år blevet undersøgt af forskere, som deltager i forskningsprojektet Børn og Unges Syn.

Læs mere »

En kapacitet med fingeren på forskning og uddannelse indtræder i Bedømmelses­udvalget

Pr. 1. juni 2016 er professor, dr.med. Mogens Holst Nissen indtrådt i Synoptik-Fondens Bedømmelses-udvalg. Som han selv siger, er han ikke øjenlæge, men som læge på flere øjenafdelinger gennem tiden, har han lært sig oftalmologien at kende.

Læs mere »

Hvordan kan vi blive bedre til at se, om et barn har synsproblemer?

Børn fortæller ikke når de har synsproblemer og derfor skal man blandt andet være opmærksom på deres adfærd, hvis man skal kunne opdage de børn, der har synsproblemer. I Roskilde undersøger Projekt Børn og Unges syn, hvordan man bedst kan synsscreene børn inden de sidder på skolebænken, hvor et godt syn er afgørende for indlæringen.

Læs mere »

Når forskningen møder virkeligheden …

I Randers har Optikerhøjskolens forskning i børn og unges syn og sundhedsplejerskers daglige arbejde med skolebørnene udviklet sig til et frugtbart samarbejde præget af stort engagement og faglig sparring. To nye screeningstest skal gøre det nemmere for sundhedsplejerskerne at opdage børn med langsynethed og samsynsproblemer. Læs artiklen fra “Din Avis Randers”.

Læs mere »